Dodany: 2010-10-12 13:25:38

Architektura starożytnaArchitekt szczecin musi posiadać wiedzę z zakresu historii architektury. Każdy architekt szczecin musi ukończyć odpowiednie studia i swoją wiedzę mieć potwierdzoną odpowiednimi dokumentami i dyplomem.

 

Dzięki temu architekt szczecin może wykonywać swoją pracę samodzielnie z zachowaniem wszelkich kanonów i norm architektury. Historia architektury jest tak stara jak historia ludzkości. Już w starożytności w Egipcie, Mezopotamii czy Persji kierowano się zasadami architektury i wznoszono przepiękne budowle. Architektura starożytna obejmuje sztukę egejską, cykladzką, kreteńską i mykeńską. Jeśli chodzi o architekturę klasyczną, dzieli się ona na starożytną  Grecję i Rzym. W Sztuce starożytnej Grecji można wyróżnić okres archaiczny, klasyczny i hellenistyczny, najbardziej rozwinięty i bogaty pod względem sztuki i architektury. Nastąpił rozkwit nauk przyrodniczych i filozofii.

 

Architektura tego okresu związana jest w dużej mierze z zakładaniem nowych miast i przebudowywaniem istniejących ośrodków miejskich. Miasta zakładano na geometrycznym planie z wyraźnie zaznaczonymi granicami dzielnic mieszkalnych, handlowych, reprezentacyjnych i terenów rekreacyjnych. Centralnym miejscem była agora, a regularną siatkę ulic prowadzono w prostopadłych kierunkach.

Dodaj nowy komentarz do artykułu Architektura starożytna
Nick: