Dodany: 2010-10-12 13:47:59

Architektura średniowiecznaArchitekt szczecin często odwołuje się w swoich projektach do średniowiecznej architektury. W szczególności kiedy architekt szczecin podejmuje się zaprojektowania kościoła lub innej budowli sakralnej.

 

Właśnie wtedy architekt szczecin bardzo często korzysta z gotowych wzorców, które dostarcza średniowieczna architektura i kanony w niej zawarte.  Architekturę średniowieczną możemy również podzielić na kilka okresów. Wszystkie ramy czasowe tych okresów są oczywiście umowne. Pierwszym okresem jest sztuka wczesnochrześcijańska, związana z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa, która miała szansę rozwoju dopiero po ukazaniu się Edyktu mediolańskiego w 313. Następnie sztuka Bizancjum, okres przedromański, romanizm oraz gotyk. Najbardziej zachowaną i charakterystyczną dla architektury średniowiecznej jest sztuka gotycka.

 

Za wzorcowy przykład budynku gotyckiego uważa się gotycką katedrę, choć w rzeczywistości był to również okres rozwoju architektury świeckiej (mieszczańskiej i rezydencjonalnej). Architektura gotycka w zamierzeniu jej twórców miała w doskonały sposób odzwierciedlać boską naturę i wielbić Boga. Strzelista i ogromna bryła kościoła stała się symbolem czasów, w których panowała religijność i wyprawy krzyżowe. W bryle dominują kierunki pionowe, delikatna dekoracja, wysokie witraże, ostre łuki w elementach konstrukcyjnych i sklepienia krzyżowo-żebrowe..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Architektura średniowieczna
Nick: