Dodany: 2010-10-12 13:52:21

Architektura renesansuArchitekt szczecin często w swoim projektach wykorzystuje wzorce i kanony architektury renesansowej. Aby jednak je znać, architekt szczecin musi posiadać odpowiednie wykształcenie, które pomogą mu je rozróżnić i zastosować w pracy nad projektem.

 

Dlatego ważne jest aby architekt szczecin, który podejmuje się  rekonstrukcji budowli w stylu renesansowym, miał odpowiednie wykształcenie i ukończone studia z historii sztuki. Architektura renesansu jest jednym z okresów wchodzących w skład architektury nowożytnej. Oprócz sztuki renesansowej zalicza się do niej również architekturę barokową, rokoko oraz architekturę klasycystyczną. Renesans otworzył erę nowożytną w sztuce i trwał od schyłku średniowiecza do początków baroku. Architektura renesansu narodziła się we Włoszech, na co początkowo miało wpływ głównie narodowe odrodzenie. Prąd intelektualny odrodzenia wciąż rozwijał się, a architektura zaczęła być powszechnie uznawana jako działalność twórcza indywidualnego architekta, nie zarezerwowana głównie na potrzeby Kościoła.

 

Mimo budowanej nadal znacznej liczby nowych kościołów powstaje coraz więcej budynków służących zaspokojeniu potrzeb człowieka na ziemi. Szybko wzrasta ilość budowanych pałaców, podmiejskich rezydencji, budynków użyteczności publicznej. Budynki cechuje zwartość planu, prostota, czytelność i harmonia..

Dodaj nowy komentarz do artykułu Architektura renesansu
Nick: